Vážení členovia klubu a jeho priatelia,

November je tu a hlavná lukostrelecká sezóna sa posledným pretekom v Partizánskom pre viacerých z nás už skončila. Niekoľko individuálnych pretekov je ešte možné absolvovať, avšak na dvere netrpezlivo klope "Zimná liga", aj keď o zime tohtoročné počasie zatiaľ nechyrovalo.

November je pre asociáciu SLA3D tiež znamením, že treba pracovať na novej, nadchádzajúcej sezóne 2019. Už 18. novembra sa uskutoční výročná členská schôdza, počas ktorej budeme plánovať jednotlivé súťaže Slovenského pohára SLA 2019 a Majstrovstvá SR (MSR).

Aj náš klub má záujem organizovať niektoré preteky, prípadne sa uchádzať aj o tie najprestížnejšie - organizáciu Majstrovstiev SR. Predbežný termín pre MSR 2019 sa predpokladá v mesiaci september, prípadne na začiatku októbra.

O čo nám ide?

Preteky typu MSR sú vrcholným, dvojdňovým podujatím sezóny, ktoré zaznamenávajú mimoriadnu účasť súťažiacich. S prestížou súťaže súvisí aj primeraná náročnosť na jej organizáciu ako aj samotné požiadavky na organizačný tím. Dovoľujeme si Vás preto osloviť za účelom preverenia predbežného záujmu, resp. ochoty podieľať sa na príprave súťaže MSR 2019.

Ako to bude vyzerať?

Organizačný tím pozostávajúci z členov, ale aj nečlenov klubu, plánujeme rozdeliť na 2 skupiny:

Skupina 1 - osoby, ktoré môžu byť počas celej súťaže k dispozícii. Ich úlohou bude napr. administratívna príprava, spracovávanie výsledkov, zapisovanie počas finálových rozstrelov, atď. Členovia tejto skupiny sa nemôžu zúčastniť samotných pretekov, nakoľko ich využitie môže byť potrebné aj počas samotnej streľby.

Skupina 2 - osoby, ktoré pomôžu pri organizácii, ale majú záujem pretekať. Táto skupina bude mať za úlohy napr. výstavbu trate, ako aj rôzne iné prípravné úlohy, ktoré je možné nachystať pred samotným pretekom (niekoľko prípravných brigád,), ale tiež po preteku (balenie tratí), atď.

Skupina "nemôžem" - platí iba pre členov klubu, ktorí už dnes vedia, že nemajú záujem byť súčasťou organizačného tímu.

Skupina "nevyjadrujem sa" - ak ste zatiaľ nerozhodní a neviete, či Vám uvedený termín zapasuje.

Ako môžem oznámiť svoj záujem?

Aby sme vedeli naplánovať a rozhodnúť sa, či sa zaradíme medzi uchádzačov o organizáciu týchto pretekov, dajte nám prosím vedieť formou SMS, do ktorej skupiny máte záujem/možnosť sa zapojiť. Medzi organizátormi radi uvítame aj rodinných príslušníkov, ktorí budú ochotní priložiť ruku k dielu.

Na základe Vašej odozvy sa budeme, resp. nebudeme, uchádzať o tento pretek.

Váš názor je pre nás dôležitý a pre klub záväzný.

Vašu odpoveď formou SMS prosím zašlite najneskôr do 09.11. 2018 na telefónne číslo 0918 462 783 (predseda klubu). Ak odpoviete za viacerých členov rodiny, uveďte napr. 1x skup1, 1x skup 2, 1 skup nemôžem... atď.

Veľmi si vážime Vašu pomoc pri každých pretekoch a vopred ďakujeme za Vaše odpovede.

S priateľským pozdravom, predsedníctvo klubu 3beč.