Priatelia, hoci hlavná súťažná sezóna skončila, náš klub trénuje aj počas zimných mesiacov.

Ako po minulé roky sa stretávame v telocvični ZŠ R. Jašíka na Obuvníckej ulici.

Tréningy prebiehajú vždy v utorok od 16:30 do 17:30 hod.

Novinkou oproti minulým indoorovým sezónam je výhoda pre členov klubu - neplatíme za účasť na tréningu. Vedenie klubu rozhodlo, že za svojich členov túto čiastku uhradí v plnej výške.

Ste srdečne vítaní, prípravu v interiéri je vhodné využiť na cvičenie techniky streľby, ktorá je v čoraz náročnejšej konkurencii neraz rozhodujúcim faktorom výhry.

Tešíme sa na vás! :)

LK 3beč PE