Je to opäť za nami. So štipkou nostalgie si takto povzdychli členovia lukostreleckého klubu 3beč Partizánske v sobotu, 27. októbra 2018. Posledný šíp tohtoročnej hlavnej lukostreleckej sezóny bol vystrelený na seriálovej súťaži 3D West Cup 2018. Jej finálové kolo sa odohrávalo pod taktovkou nášho klubu v priestoroch Horského hotela Lomy v Hornej Vsi a jeho okolí.

Aj samotné počasie stratilo tú povestnú slzu za uplynulou sezónou, celý deň bolo zamračené a počas súťaže nám terče skropilo jesenné mrholenie. V žiadnom prípade však nešlo o slzy smútku. Hoci sa jedna sezóna skončila, patrila medzi najúspešnejšie v histórii klubu, čo sa opäť potvrdilo aj na domácej pôde.

Vraví sa, že zmena je život. Tak sme zmenili trať, na ktorú sme boli zvyknutí pri organizácii predošlých pretekov. Horské prostredie Hornej Vsi nám dáva viacero možností prípravy súťažného okruhu a tak sme trať otočili proti smeru hodinových ručičiek. Vznikli nám tým nové možnosti umiestnenia terčov, pričom išlo o nefalšovanú terénnu lukostreľbu.

Trať poskytovala technicky náročnejšie i menej ťažké terče a zároveň bola príjemnou takmer trojkilometrovou prechádzkou lesom. Sčasti preverila aj fyzickú kondíciu súťažiacich a nebyť nepriaznivého počasia išlo by o dokonale strávený víkendový deň.

Zúčastnených strelcov z Partizánskeho bolo dvadsaťjeden, pričom nešlo výhradne o členov klubu. Nakoľko účasť na tomto preteku nie je podmienená vlastníctvom streleckej licencie SLA, mohli sa jej zúčastniť aj deti z CVČ a ZŠ R. Jašíka. V oboch týchto inštitúciách uskutočňuje náš klub vlastný záujmový krúžok pre deti, počas školského roka pravidelne každý týždeň.

V kategórii BB deti – chlapci naše mesto reprezentovali: Michal Kopál, ako zástupca ZŠ R. Jašíka získal striebornú medailu; Martin Berec, ktorý skončil tretí a Matej Ciglian, ktorý ako reprezentant CVČ obsadil štvrté miesto.

V kategórii PBHB deti – chlapci si prvé miesto vybojoval Daniel Mavrák ml. Samuel Jerguš Rábek skúšal šťastie v náročnejšej kategórii PBHB kadetov a získal striebornú medailu. Medzi mužmi PBHB súťažili Jozef Matejov, ktorý skončil šiesty a Maroš Kolesnáč, ktorý sa umiestnil na siedmom mieste.

Náročnejšiu kategóriu TRLB kadetov si vyskúšal aj Benjamín Žember, ktorý získal zlatú medailu. Druhý v rovnakej kategórii skončil Lukáš Hošek. Medzi kadetkami súťažila Michaela Mašlániová, ktorá sa umiestnila na prvom mieste a Ema Mašlániová, ktorá skončila druhá. Medzi mužmi TRLB tentoraz zvíťazil Peter Mekýš, v rovnakej skupine strieľal aj Marek Mašláni, ktorý skončil deviaty. Ženy TRLB reprezentovala Mária Pátková, ktorá obsadila bronzovú priečku. Medzi veteránmi získal takisto bronz Stanislav Bočkay.

LK 3beč mal svoje zastúpenie aj v kategórii TRRB. Medzi deťmi – chlapcami súťažili: Matúš Kúdela, ktorý obsadil tretie miesto; Samuel Chochula, ktorý skončil štvrtý a Maximilián Kollár, ktorý obsadil piatu priečku. Kadetov zastupoval Ondrej Škorňák, ktorý skončil piaty a medzi kadetkami súťažila Petra Mašlániová, ktorá získala striebornú medailu. Skupinu TRRB reprezentantov uzatvára Simona Mašlániová, ktorá súťažila medzi ženami a v silnej konkurencii sa umiestnila na desiatom mieste.

Keďže sme opäť organizovali finálové kolo sériovej súťaže, po vyhlásení výsledkov šiesteho kola nasledovalo celkové vyhodnotenie súťaže 3D West Cup 2018. Do umiestnenia v celkovom poradí sa započítavali body získané za umiestnenia na jednotlivých kolách súťaže. Strelec bol klasifikovaný a následne vyhodnotený v tomto poradí za podmienky účasti na minimálne troch kolách pretekov.

V kategórii BB deti – chlapci obsadil druhé miesto Martin Berec. Medzi deťmi PBHB získal zlato Samuel Jerguš Rábek. V kategórii PBHB mužov obsadil celkové ôsme miesto Maroš Kolesnáča desiaty skončil Jozef Matejov.

V kategórii TRLB kadetiek zvíťazila Michaela Mašlániová. Medzi mužmi TRLB získal výborné druhé miesto Miroslav Mašláni, štvrtý skončil Róbert Straňák a desiaty Marek Mašláni. Medzi veteránmi sa na treťom mieste umiestnil Stanislav Bočkay.

V kategórii TRRB deti – chlapci zvíťazil Samuel Chochula, medzi kadetmi sa na piatom mieste umiestnil Ondrej Škorňák a v skupine kadetiek získala striebro Petra Mašlániová.

Našim strelcom gratulujeme a tešíme sa na budúcu lukostreleckú sezónu. Za podporu pri organizácii súťaže v réžii klubu 3beč Partizánske ďakujeme mestu Partizánske a dúfame v pokračovanie spolupráce aj v nasledujúcom roku.