Milí priatelia, opäť je tu ten čas, keď máte možnosť poukázať ľubovoľnej organizácii svoje 2 percentá z dane z príjmov za rok 2019.

Náš klub ako občianske združenie nie je zárobkovo činný, preto príjme akúkoľvek vašu podporu. Týmto vás chceme poprosiť o Vaše 2 %.

Váš príspevok bude využitý na rozvoj lukostreľby v Partizánskom, na podporu rozmanitosti športových odvetví pôsobiacich v našom meste.

Údaje potrebné na vyplnenie tlačiva o poukázaní 2 %:

IČO: 42375738

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno: LUKOSTRELECKÝ KLUB 3BEČ PARTIZÁNSKE

Sídlo: Ulica ALEXANDRA DUBČEKA

Súpisné číslo: 187/1

PSČ:95804

Obec:PARTIZÁNSKE

Tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2 % nájdete tu: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/V2Pv18.zip

V mene našich členov patrí všetkým sponzorom naše veľké ĎAKUJEME! :)

LK 3beč PE