Vážení členovia a priatelia klubu 3beč, v mene LK 3beč Partizánske si Vás dovoľujeme pozvať na priateľský klubový pretek.

Kedy: už túto sobotu, 11. 7. o 10:00 hod.

Kde: Pacov (Horná Ves)

Pre koho preteky organizujeme: vítaní sú všetci členovia LK 3beč a CVČ Partizánske, prípadne známi, ktorí sa chcú s lukostreľbou zoznámiť

Program:

9:15 - 9:45 - cvičná strelnica (len pre strelcov)

10:00 - začiatok pretekov po ukončení pretekov: opekačka (špekačky, chlieb) + nealko občerstvenie

od cca 10:15 hod. -- cvičná strelnica otvorená pre rodinných príslušníkov - nestrelcov. Pod dohľadom členov klubu bude možné zoznámiť sa s lukostreľbou.

Prihlasovanie:

  • formou SMS na číslo 0918 462 783 (Peter Mekýš)
  • forma SMS: Priezvisko, počet osôb - celkom; strelcov; doprovod Príklad 1: Mrkvička, celkom 3; strelec 1; doprovod 2 Príklad 2: Kukuričková, celkom 2; strelcov 2
  • termín prihlasovania: do štvrtku, 9. 7. do 18:00 hod.

Štartovné a iné pokyny:

  • všetci členovia klubu 3beč a CVČ majú vstup zdarma, vrátane opekačky a občerstvenia.
  • rodinní príslušníci: symbolický poplatok 2 eurá za občerstvenie (prípadne dobrovoľný príspevok podľa uváženia

Z kapacitných dôvodov nie je možné štartovať pre členov z iných klubov.

Ďakujeme a v mene celého LK 3beč sa na Vás tešíme!